cimer2

Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

PANNON EGYETEM

MUKKI logo

Oktatás

PhD képzés
Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola (VMADI) 
A MÜKKI meghatározó szerepet játszik a Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola „Molekuláris és nanotechnológiák” alprogramjának működtetésében. Az alprogram oktatóinak és témavezetőinekk jelentős részét a MÜKKI biztosítja. Az alprogram kiemelt oktatási/kutatási területei a mikro- és nanoszerkezetű anyagok előállítása és jellemzése, valamint a biológiai makromolekulákon alapuló funkcionális nanorendszerek létrehozása. A DI programjainak fontos bázisát jelentik a MÜKKI és az MTA TTK AKI szabályozott hatóanyag leadásra képes funkcionális nanorészecskék előállítását célzó közös kutatásai, a polimer alapú nanorészecskék előállítására és formulázására – bevonására és felületi aktivizálására – kidolgozott eljárásai. Dinamikusan fejlődő kutatási irány a nanoméretű hordozó részecskék felületére enzimek rögzítése, miáltal azok aktivitása, stabilitása, sőt szelektivitása is jelentősen fokozható.

A VMADI törzstagjai
Vonderviszt Ferenc egyetemi tanár, DSc (alprogramvezető)
Guttman András egyetemi tanár, DSc
Szépvölgyi János professor emeritus, DSc

Emeritus törzstagok:
Gyenis János professor emeritus, DSc
Nagy Endre professor emeritus, DSc

A MÜKKI munkatársai által oktatott doktori tárgyak:
Kötelező tárgyak

Megnevezés  Előadó
Funkcionális mikro- és nanorészecskék  Feczkó Tivadar, PhD
Nanoszerkezetű fémek, kerámiák, műanyagok  Szépvölgyi János, Dsc
Bio-nanotechnológia  Vonderviszt Ferenc, DSc


Választható tárgyak:

Szabályozott hatóanyagleadású részecskerendszerek                         Feczkó Tivadar, PhD
Új analitikai trendek a glikomikában                         Guttman András, DSc
Analitikai rendszerbiológia                         Guttman András, DSc
Glikomika                         Guttman András, DSc
Fehérjék termelése, alkalmazása; sejten kívüli fehérjeszintézis                         Nagy Endre, DSc
Korszerű elválasztási módszerek a biotechnológiában                         Nagy Endre, DSc
Ellenőrzött gyógyszerkioldás elmélete és gyakorlata                         Nagy Endre, DSc
Anyagátalakítások és szintézisek különleges körülmények között                         Szépvölgyi János, DSc
Biológiai makromolekulák szerkezete és működése                         Vonderviszt Ferenc, DSc


Alap- és mesterképzés

BSc biomérnök Biofizika             Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár
BSc biomérnök Biológiai makromolekulák szerkezete és működése             Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár
BSc műszaki informatika Bio-nanorendszerek             Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár
MSc vegyész Rekombináns DNS technológia             Jankovics Hajnalka tudományos munkatárs
MSc vegyész Bio-nanotechnológia             Vonderviszt Ferenc, egyetemi tanár
MSc műszaki menedzser Anyagtudomány             Nagy Endre, professzor emeritusz
MSC szőlész borász mérnök Hő- és anyagátadási borászati műveletek             Nagy Endre, professzor emeritusz

 

 

(c) 2016 Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet